فروردین ۳۱, ۱۳۹۸
فلزیاب LEOPARD 1000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 1000 محصول IKPV

لزیاب LEOPARD 1000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-1 است. این فلزیاب برای اپراتورهای حرفه ای با قابلیت اندازه گیری
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
فلزیاب LEOPARD 4000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 4000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 4000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-4 است. این فلزیاب برای اپراتورهای حرفه ای با قابلیت اندازه گیری
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
فلزیاب LEOPARD 8000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 8000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 8000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-8 است. این فلزیاب برای اپراتورهای حرفه ای با قابلیت اندازه گیری
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
فلزیاب LEOPARD 16000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 16000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 16000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-16 است. این فلزیاب برای اپراتورهای حرفه ای با قابلیت اندازه گیری
لیست قیمت فلزیاب