فلزیاب Kruzer محصول Nokta Makro
فلزیاب Kruzer محصول Nokta Makro

با ارائه بهترین عملکرد، عمق ترکیبی و طراحی ضدآب، فلزیاب Kruzer انواع هدف ها را با ارائه بهترین عملکرد شناسایی خواهد کرد. آیا شما یک کاوشگر ساحلی هستید؟ ما به فکر همه کاوشگران هستیم. فلزیاب Nokta Makro Kruzer دارای قابلیت پیشرفته کاوش در ساحل است که عملکرد بسیار پایداری را در ساحل مرطوب نمک و حتی در […]

ادامه مطلب