اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
فلزیاب Grailfinder برای اکتشاف تونل ها و غارها

فلزیاب Grailfinder برای اکتشاف تونل ها و غارها

فلزیاب Grailfinder یک دستگاه ترکیبی ژئو الکتریکی و پالس الکترومغناطیسی است. با ترکیب ویژگی های Rover C و Cavefinder، دستگاه شامل ویژگی های زیر می باشد: […]
لیست قیمت فلزیاب