سکه تقلبی چگونه شناسایی می شود
سکه تقلبی چگونه شناسایی می شود

پاتین موجود در سکه واقعی، با موادی مانند لیومو، الکل، اسید و سرکه می تواند از بین برود. پاتین موجود بر روی سکه تقلبی با دستمال خیس به راحتی پاک می شود، این روش عملی و آسان می باشد. پاتین های پیدا شده از روی سکه های واقعی، به رنگ سبز لجنی و دودی می […]

ادامه مطلب