نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی
نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی

نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی و دفینه یابی به دوران پیش از ساسانیان بر می گردد. از دوران کهن تا کنون نماد چهره انسان در معابد، نیایشگاه ها، مقبره ها، دخمه ها و دفینه ها مشاهده شده است. شرکت فلزیاب IKPV سعی دارد مثال هایی از استراتژی آثار و نشانه چهره […]

ادامه مطلب