نماد دست در گنج یابی
نماد دست در گنج یابی

نماد دست در طول دروان، همیشه یک نماد مفهومی از فداکاری، دوستی و ارزش متقابل بوده است. قدمت علامت دست بر روی سنگ، چوب و فلزات به پیش از تاریخ باز می گردد. نماد دست بر روی دیوار غارها بر روی دیوار غارها نیز نماد دست دیده شده که قدمت آن بسیار بیشتر از دوره […]

ادامه مطلب