نشان قورباغه در گنج یابی و طلایابی
نشان قورباغه در گنج یابی و طلایابی

نماد قورباغه در گنج یابی و دفینه یابی نشان قورباغه در دوران مصر باستان نماد تولد الهه هگت بوده است و همواره در زمان زایمان زنان مصر باستان حظور داشته است ! نماد قورباغه در دوران مختلف وجود داشته است به طوری که مسیحیان اولیه ،قورباغه را به عنوان نشان رستاخیزی مسیح می دانستند . […]

ادامه مطلب