علامت فیل در گنج یابی
علامت فیل در گنج یابی

علامت فیل بیشتر در دوران آشوریان استفاده شده است. نماد فیل در آن دوران به عنوان نماد قدرت و اراده پادشاهی و همچنین نماد ثروتمندی استفاده شده است. علامت فیل در گنج یابی این نمادها بیشتر برای نقرهسازی ها و این چنین مکان هایی مشاهده شده. پیدا کردن دفینه این نماد کمی دشوار می باشد […]

ادامه مطلب