نماد شیر در گنج یابی
نماد شیر در گنج یابی

نماد شیر در گنج یابی به معنای شجاعت، شکوه و تمدن باستان بوده. این نماد نزد مردمان باستان لقب سلطان حیوانات و روح نگهبان را از آن خود کرده است. همیشه نشانه شیر اشاره به درجه و مرتبه های شاهی دارد. در ادامه به تفسیر نماد شیر و کاربرد آن در زمینه دفینه یابی می […]

ادامه مطلب