مفهوم کوزه خالی در گنج یابی
مفهوم کوزه خالی در گنج یابی

مفهوم کوزه خالی در دفینه یابی : نظریه اول مفهوم کوزه خالی که دهانه آن به سمت پایین یا بالا هستند. شکل دیگر این کوزه خالی در گنج یابی به صورت خوابیده می باشد، دهانه کوزه خالی دفینه را نشان می دهد. این جهت معمولا به سمت جنوب غربی می باشد. در کوزه های ایستاده […]

ادامه مطلب