معدن سنگ در دوران باستان
معدن سنگ در دوران باستان

آثار بجا مانده از معدن سنگ بسیاری از کاوشگران دفینه را فریب داده و ذهن آن ها را درگیر می کند. برخی اوقات کاوشگران این شکل ها را نماد پله ، سنگ صندلی و یا به شکل کانال تفسیر می کنند. معدن سنگ در دوران باستان بیشتر اوقات این سنگ ها از معدن تا ده […]

ادامه مطلب