مفهوم لایه شناسی خاک در دفینه یابی
مفهوم لایه شناسی خاک در دفینه یابی

مفهوم لایه شناسی خاک در دفینه یابی در گنج یابی و دفینه یابی باید اطلاعات فرد در مورد انواع لایه های خاک و مفهوم لایه شناسی خاک بسیار زیاد باشد تا بتواند به هدف نزدیک شود. بررسی سطحی و تشخیص لایه های مختلف خاک شرط اصلی یک کاوش می باشد. در دفینه یابی و باستان […]

ادامه مطلب