آثار و نشانه قلب در دفینه یابی
نماد قلب در دفینه یابی

نماد قلب به معنای محبت، اعتقاد و ارزش بوده و نزد مردمن باستان مورد اهمیت و مقدس بوده است. برخی از مقبره های بانوان اشکانی، قبور ارمنی و همچنین تپه های کله قندی، مربوط به نشانه قلب بوده و در ادامه مطلب به تفسیر نماد قلب در گنج یابی خواهیم پرداخت. نماد قلب مربوط به […]

ادامه مطلب