قبر شناسی در گنج یابی
قبر شناسی در گنج یابی

بسیاری از مردم بر این باورند که قبرستان گبریان در قبر شناسی متعلق به کافران است اما این موضوع درست نیست. گبر به معنای غیر مسلمان است و به کسانی که مسلمان نیستند بی دین و کافر گفته نمی شود. آیین گبریان زرتشت بود. حال می خواهیم ببینیم که مقبره های دوران قبل از اسلام […]

ادامه مطلب