فلزیاب THD محصول Garrett آمریکا
فلزیاب THD محصول Garrett آمریکا

گاهی شما به یک فلزیاب دستی نیاز دارید که به اندازه کافی کوچک باشد تا روی کمربند شما بسته شود. فلزیاب THD برای نیروهای انتظامی و تیم های امنیتی ایده آل است که نیازمند یک جایگزین سبک وزن برای یک فلزیاب سنگین بدون از دست هدف ها می باشند. فلزیاب Garrett THD دارای یک میدان کشف ۳۶۰ […]

ادامه مطلب