فلزیاب Ground Exper PRO
فلزیاب Ground Exper PRO

فلزیاب Ground Exper PRO یک آشکارساز گنج حرفه ای است. ما برای پیدا کردن سکه ها در عمق ۲۰ سانتی متری با یک فلزیاب ساده وقت خود را هدر نمی دهیم. این فلزیاب که در آلمان طراحی شده است برای رسیدن به عمق تا چندین متر جهت شناسایی اهداف بزرگ مانند آثار باستانی و اسلحه ساخته […]

ادامه مطلب