فلزیاب دستی یا فلزیاب راکتی
فلزیاب دستی یا فلزیاب راکتی

فلزیاب دستی یا فلزیاب راکتی یکی از ابزارهای ضروری برای مراکز امنیتی و حفاظتی می باشد. این نوع سیستم ها به پرسنل امنیتی این اجازه را می دهد تا بدون بازرسی بدنی تمام فلزات خطراناک مانند اسلحه و دیگر اشیاء غیر مجاز را در مکان های خاص مانند فرودگاه ها، مدارس، مناطق نظامی و … شناسایی […]

ادامه مطلب