تنظیمات فلزیاب چگونه است
تنظیمات فلزیاب چگونه است

تنظیمات فلزیاب می تواند برای اپراتورهای تازه وارد گیج کننده باشد. بنابراین هدف این مقاله بررسی پیچیدگی تنظیمات دستگاه فلزیاب و آنچه که ممکن است برای همه یکسان باشد، می باشد! پیشگفتار در مورد تنظیمات فلزیاب وارد شدن در دنیای کاوش و تشخیص فلزات یک کار هیجان انگیز است اما پیچیدگی تنظیمات فلزیاب برای اپراتورهای تازه وارد […]

ادامه مطلب