نماد پا در گنج یابی
نماد پا در گنج یابی

نماد ردپا در دفینه یابی از دوران باستان تا کنون نماد آرامگاه ، غار، تپه، گورستان و راه بوده است. در عهد عتیق از علامت پا به عنوان جهت یاب در مسیر کاروانسراها استفاده می کردند. در سایر دوره ها اگر علامت پا بدون انگشت باشد به تپه اشاره دارد و طول آن میزان فاصله […]

ادامه مطلب