نماد خرگوش در دفینه یابی
نماد خرگوش در دفینه یابی

نماد خرگوش با زاویه دید ۳۶۰ درجه به طرز باور نکردنی از قابلیت ادراک بالایی برخوردار است و به عنوان نماد انرژی شناخته شده است. اگر در اراضی با یک نشانه خرگوش روبرو شدید به طور قطع نشانه رهبر و نشان دهنده تونل هایی در آن منطقه است. این تونل ها در برخی مواقع تونل آب […]

ادامه مطلب