نماد شمشیر در گنج یابی
نماد شمشیر در گنج یابی

نماد شمشیر در گنج یابی به معنای قدرت باستان، جنگ و دفاع در نزد مرمان باستان بوده و همیشه این نماد مورد احترام بوده است. در ادامه با کاربردهای تارخی نشانه شمشیر و اهمیت آن در دفینه یابی می پردازیم. نماد شمشیر در مقبره ها علامت شمشیر از دوران اشکانی تا اویل دوران اسلامی به […]

ادامه مطلب