طلایاب SILVER SABRE II تولید شرکت TESORO
طلایاب SILVER SABRE II تولید شرکت TESOR

طلایاب SILVER SABRE II یک دستگاه گنج یاب کوچک و ایدآل می باشد وبه مانند لیز B3 Silver Sabre می باشد و یک دستگاه همه کاره می باشد. منتقدان این دستگاه و کسانی که حتی یک مرتبه با این دستگاه کار کرده اند براین باور هستند. که این دستگاه فلزیاب SILVER SABRE II را تست کرده […]

ادامه مطلب