توپ سنگ در دفینه یابی
توپ سنگ در دفینه یابی

بیشتر کاوشگران در کنار قلعه ها توپ سنگ را پیدا می کنند و به این عنوان که شاید دفینه ای داخل آن باشد، به سرعت اقدام به شکستن این نماد می کنند. این سمبل حالت های متفاوتی دارد و نمی توان گفت حتما برای دفینه کار گذاری شده مگر در شرایطی خاص که طبق عکس این […]

ادامه مطلب