نماد تیر و کمان در دفینه یابی
نماد تیر و کمان در دفینه یابی

نماد تیر و کمان اولین بار در دوران مادها برای نشان دادن یا تعیین محدوده شکار مورد استفاده قرار می گرفت. مردمان باستان این نماد را سمبل دلیری و شجاعت می دانستند. رمز گشایی سمبل تیر و کمان باید برد مفید تیر در زمان رهایی از کمان را تخمین زده و سپس در جهت پیکان حرکت […]

ادامه مطلب