درخت در دفینه یابی
درخت در دفینه یابی

درخت در دفینه یابی بر روی صخره ها و مکان هایی مثل آن به عنوان علامت گنج ترسیم نمی شود. استفاده از درخت در دفینه یابی آداب و قواعد خاص خود را دارد. درختانی با عمر طولانی به عنوان یک نقطه ثابت نشانه گذاری می شود. تفسیر نماد درخت در دفینه یابی سرو دو شاخه (چنگالی) […]

ادامه مطلب