دفینه خزینه حمام قدیمی
دفینه خزینه حمام قدیمی

یکی از مکان های شلوغ و امن برای مخفی کردن دفینه های کوچک و دم دستی در زمان گذشته، خزینه و آتشدان حمام ها بوده است.  دفینه خزینه حمام قدیمی یکی از مواردی هست که ممکن است در دفینه یابی به آن برخورد کنید. دفینه خزینه حمام قدیمی آیا در آتشدان و خزینه حمام های […]

ادامه مطلب