نماد تمساح در دفینه یابی
نماد تمساح در دفینه یابی

نماد تمساح به عنوان نماد رهبری و افراد موفق را به تصویر کشیده است. زمانی که نشانه تمساح را در یک منطقه مشاهده کرده باید کلمات کلیدی افرادی قوی، ساکت، مکار و بی باک را در نظر بگیرید. به کمک این کلمات کلیدی حرکت کرده و نشانه دوم را پیدا کنید و با استفاده از […]

ادامه مطلب