نماد خورشید در دفینه یابی و گنج یابی
نماد خورشید در دفینه یابی

نماد خورشید از زمان کهن در جهان باستان نماد پاکی ، مهر و هور بوده که نزد ملت های مختفل مقدرس شمرده شده است. نشان خورشید در پیشگاه تمدن هیتی اسطوره، در پیشگاه یونانیان کبریا و در پیشگاه ایرانیان ایزد به شمار میرود. نشانه مذکور با توجه به شکل، اندازه و موقعیت قرار گیری به مقبره، […]

ادامه مطلب