نماد چشم در گنج یابی
نماد چشم در گنج یابی

نماد چشم در ایران باستان علامتی از جهان بینی بوده و نزد مردمان کهن به عنوان یکی از حواس پنجگانه برتر به حساب می آید. علامت چشم در دفینه یابی مربوط به دوران حکومت اشکانی و ساسانیان می باشد. کاربرد تاریخی نماد چشم نماد چشم در دوران ساسانی، زمانی که دین رسمی کشور زرتشتی بود، […]

ادامه مطلب