آبشار در دفینه یابی
آبشار در دفینه یابی

آبشار در دفینه یابی یکی از مواردی است که در حرفه گنج یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انسان ها از دوران کهن تا کنون، برای مصرف دائمی خود آب و برای حفاظت از خودشان نیز ساختار طبیعی استراتژیک را در صدر کارهایشان قرار می دادند. آبشارها و مناطق اطراف آن برای پنهان کردن […]

ادامه مطلب