ساروج و روش های تخریب ساروج
ساروج و روش های تخریب ساروج

ساروج مخلوطی از مخلوطی از خاکستر و یا روت حیوانات می باشد که با گل و آب ترکیب می کردند و پس از خش شدن آن را در کورده می پختند تا به ساروج تبدیل شود و بعد آن را نرم می کنند (با سنگ آسیاب روی آن میچرخیدند یا با پتک روی آن می […]

ادامه مطلب