دفینه چیست
دفینه چیست

دفینه یا گنجینه به مجموعه ای از سکه ها و اشیاء باارزش گفته می شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده باشند. افرادی که دفینه ها را مخفی می کردند معمولا این کار را با این نیت انجام داده اند که پس از مدتی دفینه را دوباره از زیر خاک بیرون آورند اما […]

ادامه مطلب