نماد انگور در دفینه یابی
نماد انگور در دفینه یابی

نماد انگور در دفینه یابی انگور سرده ای از درختان خانواده انگورسانان است. در این خانواده حدود ۱۱ جنس و بیش از ۶۰۰ گونه وجود دارد. مهمترین جنس این خانواده انگور است. این گیاه حالت بوته ای و رونده دارد و داری پیچک در مقابل بعضی از برگ ها می باشد. میوه انگور به شکل […]

ادامه مطلب