نماد سنگ صندلی در دفینه یابی
نماد سنگ صندلی در دفینه یابی

نماد سنگ صندلی ، جایگاه خدایان باستان بوده که در بعدی از تاریخ مربوط به نشیمنگاه الهه یاد می شود. در ادامه با تفسیر نماد سنگ صندلی که به کشف مقبره های وزیری و دفینه های سلطنتی انجام می باید، آشنا خواهید شد. نماد سنگ صندلی مقبره وزیری آثار و نشانه سنگ صندلی اگر در […]

ادامه مطلب
نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی
نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی

نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی و دفینه یابی به دوران پیش از ساسانیان بر می گردد. از دوران کهن تا کنون نماد چهره انسان در معابد، نیایشگاه ها، مقبره ها، دخمه ها و دفینه ها مشاهده شده است. شرکت فلزیاب IKPV سعی دارد مثال هایی از استراتژی آثار و نشانه چهره […]

ادامه مطلب